10 th AKITA HOZONKAI EUROPE

Rendez vous à Turin pour le 10ie European Hozonkai Europe 🇯🇵🇧🇪🇮🇹